Wat doen we voor jou

 

Wij willen de continuïteit van bedrijven waarborgen door samen met jou te anticiperen op veranderende omstandigheden. Dit brengt innovatie op gang en maakt je organisatie wendbaar. Hiervoor betrekken wij alle medewerkers –een bron van kennis, ervaring en ideeën- in actief en visueel overleg.

Wij maken alle medewerkers er éérst op attent dat, -evolutionair ontwikkeld-, onbewust gedrag hen bij interne communicatie aardig in de weg kan zitten.

Effectief vergaderen

Dat veroorzaakt  vaak primaire reacties, zoals teveel ego, wat niet tot goed overleg en juiste besluitvorming leidt. We reiken eye-openers en concrete mogelijkheden aan tot verbetering van ieders persoonlijke bijdrage aan effectief overleg.

Hiervoor creëren we naar wens een speciale ruimte met een informele en prettige sfeer die uitnodigt tot goed overleg. We laten mensen kennis maken met onze ideeën-management methode en trainen hen in effectief en kort overleg. Dit verhoogt besluitvaardigheid, productiviteit en innovatiekracht en verlaagt de vergaderkosten. Resulaat: een wendbaar bedrijf met betrokken medewerkers.

1. Intake

We inventariseren de knelpunten en wensen voor goed intern overleg. Wat is belangrijk voor je bedrijf? Nieuwe activiteiten starten? Structureel ideeën management voor innoveren? Wil je starten met agile vergaderen? Goede interne communicatie op gang brengen? Effectiever vergaderen?  Betrokkenheid verhogen?

Op basis van de inventarisatie maken we een actieplan.

2. Optimale Setting

Het beste overleg vindt vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek. Dat praat een stuk makkelijker dan formeel overleg en de klassieke vergadering. Ons advies: creëer een informele plek met een (sta) tafel en informatieborden. Dat stimuleert informeel overleg en levert, met toepassing van de juiste techniek, de beste besluitvorming. We verzamelen ideeën op een snelle en efficiënte manier vanuit het hele bedrijf op één digitale plaats. Deze notulen zijn voor iedereen beschikbaar. Deze manier van overleg geeft een boost aan creativiteit en enthousiasme en heeft onmiddellijk een positief effect op de hele organisatie.

3. Implementatie

We begeleiden medewerkers in concrete stappen door het overleg- en verbeteringsproces en maken ze bewust van vastgeroest gedrag en het structureel doorbreken daarvan. We helpen hen op weg naar effectief en agile vergaderen of de invoering van ideeënmanagement. Afhankelijk van je wensen tijdens de intake. Daarbij zetten we moderne vergadertechnieken in die bijdragen aan een goede dialoog, optimale deelname en goede besluitvorming. Iedereen komt aan het woord en ervaart dat deze manier van regelmatig overleg prettig is. Mensen raken vertrouwd met het principe van daily of weekly stand-ups. Mét resultaat.

4. Kwaliteitsbewaking

Na de introductie van de VergaderKracht methode sturen we desgewenst periodiek bij om de kwaliteit van de nieuwe overlegstructuur te bewaken en te verbeteren en de gespreksleiders te ondersteunen. Hierbij behandelen we ook eventuele nieuwe interne communicatie vraagstukken. Zo borgen we de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het gevolg is persoonlijke én organisatie-ontwikkeling. Dat geeft blijk van goed werkgeverschap.

Holler Box