Wat doen we voor jou

 

Door je mensen op de juiste wijze te laten overleggen en samenwerken brengen we innovatie op gang en maken je organisatie wendbaar. Door VergaderKracht-overleg in te voeren betrekken wij alle medewerkers –een bron van kennis, ervaring en ideeën. De methodiek legt grote nadruk op het visualiseren van het proces van het overleg of vergadering.

Wij maken alle medewerkers er éérst op attent dat onbewust gedrag hen bij interne communicatie aardig in de weg kan zitten.

Effectief vergaderenOnbewust gedrag veroorzaakt vaak primaire reacties, zoals ondoordachte reacties en teveel ego, wat niet tot goed overleg en juiste besluitvorming leidt. We reiken eye-openers aan en concrete verbetering van ieders persoonlijke bijdrage aan effectief overleg.

We creëren een veilige omgeving,  een speciale ruimte, met een informele en preEffectief en informeel vergaderenttige sfeer die uitnodigt tot goed overleg. We laten mensen kennis maken met visueel overleg voeren en onze VergaderKracht methode en trainen hen in effectief en kort VergaderKracht overleg.

Dit verhoogt besluitvaardigheid, productiviteit en innovatiekracht en verlaagt de vergaderkosten. Resultaat: een wendbaar en innovatief bedrijf met betrokken medewerkers.

Méér weten? Neem contact op: info@vergaderkracht.nl

1. Intake

We inventariseren de knelpunten en wensen voor goed intern overleg. Wat is belangrijk voor je bedrijf? Nieuwe activiteiten starten? Processen verbeteren?Structureel ideeën management voor innoveren? Wil je starten met agile vergaderen? Goede interne communicatie op gang brengen? Effectiever vergaderen?  Betrokkenheid verhogen?

Op basis van de inventarisatie maken we een actieplan.

2. Optimale Setting

Het beste overleg vindt vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek. Dat praat een stuk makkelijker dan formeel overleg en de klassieke vergadering. Naar wens creëren wij een informele plek metde juiste inrichting en communicatiemiddelen. Dat stimuleert informeel overleg en levert, met toepassing van de juiste overlegtechniek, de beste besluitvorming op. We verzamelen ideeën op een snelle en efficiënte manier vanuit het hele bedrijf op één (digitale) plaats. Deze notulen zijn voor iedereen beschikbaar. Deze manier van overleg geeft een boost aan creativiteit, innovatie en enthousiasme en heeft onmiddellijk een positief effect op de hele organisatie.

3. Implementatie

We begeleiden medewerkers in concrete stappen door het verbeteringsproces en maken ze bewust van vastgeroest gedrag en het structureel doorbreken daarvan. We helpen hen op weg naar effectief en agile vergaderen of de invoering van ideeënmanagement. Afhankelijk van je wensen tijdens de intake. Daarbij zetten we moderne vergadertechnieken in die bijdragen aan een goede dialoog, optimale deelname en goede besluitvorming. Iedereen komt aan het woord en ervaart dat deze manier van regelmatig overleg prettig is, energie geeft. Mensen raken vertrouwd met het principe van daily of weekly stand-ups. Mét resultaat.

4. Kwaliteitborging

Na de introductie van de VergaderKracht methode sturen we periodiek de teams bij, om de kwaliteit van de nieuwe overlegstructuur te bewaken en te verbeteren. Hierbij behandelen we ook eventuele nieuwe interne communicatie of teamwerking vraagstukken. Zo borgen we de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het gevolg is persoonlijke én organisatie-ontwikkeling. En dat geeft weer blijk van goed werkgeverschap.

Holler Box