Wat doen we voor jou

 
  • We maken vergaderingen korter en effectiever. Daarbij draait het om setting, tools en training.
  • We laten ook mensen aan het woord die weinig zeggen.
  • We verbinden teams die lastig communiceren.
  • We zorgen voor de juiste dialoog waarin alle meningen worden meegewogen.
  • We maken iedereen wegwijs in visueel vergaderen, als voorbereiding op gebruik van touchscreens.
  • We maken notuleren overbodig

En bovenal: we laten mensen inzien dat deze manier van vergaderen de beste en meest efficiënte manier is van overleggen. Een manier die de juiste dialoog op gang brengt,  die verbindt en mensen betrokken maakt bij je bedrijf. 

Méér weten? Neem contact op: info@vergaderkracht.nl

 

 

1. Intake

We inventariseren de knelpunten en wensen voor goede interne communicatie. Wat is belangrijk voor je bedrijf? Nieuwe activiteiten starten? Processen verbeteren? Structureel ideeën management voor innoveren? Wil je starten met agile vergaderen? Goede interne communicatie op gang brengen? Effectiever vergaderen?  Betrokkenheid verhogen?

Op basis van de inventarisatie maken we een actieplan.

2. Optimale Setting

De beste vergaderingen vinden vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek. Dat praat een stuk makkelijker dan formeel en klassiek vergaderen. Naar wens creëren wij een informele plek met de juiste inrichting en (digitale) communicatiemiddelen. Dat stimuleert informeel overleg en levert, met toepassing van de juiste vergadertechniek, de beste besluitvorming op. We verzamelen ideeën op een snelle en efficiënte manier vanuit het hele bedrijf op één (digitale) plaats. Deze notulen zijn voor iedereen beschikbaar. Deze manier van overleg geeft een boost aan creativiteit, innovatie en enthousiasme en heeft onmiddellijk een positief effect op de hele organisatie.

3. Implementatie

We begeleiden medewerkers in concrete stappen door het verbeteringsproces en maken ze bewust van vastgeroest gedrag en het structureel doorbreken daarvan. We helpen hen op weg naar effectief en agile vergaderen of de invoering van ideeënmanagement. Afhankelijk van je wensen tijdens de intake. Daarbij zetten we moderne vergadertechnieken in die bijdragen aan een goede dialoog, optimale deelname en goede besluitvorming. Iedereen komt aan het woord en ervaart dat deze manier van regelmatig vergaderen prettig is, energie geeft. Mensen raken vertrouwd met het principe van daily of weekly stand-ups. Mét resultaat.

4. Kwaliteitborging

Na de introductie van de VergaderKracht methode sturen we periodiek de teams bij, om de kwaliteit van de nieuwe overlegstructuur te bewaken en te verbeteren. Hierbij behandelen we ook eventuele nieuwe interne communicatie of teamwerking vraagstukken. Zo borgen we de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het gevolg is persoonlijke én organisatie-ontwikkeling. En dat geeft weer blijk van goed werkgeverschap.

Wil je méér informatie? Nu reageren
Holler Box