Wat kan Nederland van Zweden leren?

In Zweden is het gebruiCoffeeTalk is Nederlandse versie van de Zweedse Fikakelijk dat medewerkers een aantal keren per dag uitgenodigd worden voor een korte werkonderbreking; FIKA genaamd. FIKA is een begrip in Zweden. Niet alleen in hun werkomgeving maar ook privé. Deze korte onderbreking van de dagelijkse gang van zaken biedt een moment van rust en goed overleg maar maakt ook dat overleg simpeler wordt, de betrokkenheid toeneemt, waardoor productiviteit en effectiviteit toeneemt en de hiërarchie grotendeels verdwijnt.
De Amerikaanse coffee break en het Nederlandse “effen een bakkie doen” zijn meer vrijblijvend dan de FIKA in Zweden. De intentie achter het stimuleren van FIKA in het bedrijfsleven is dat medewerkers bij elkaar komen om kennis, ervaring, informatie en meningen te delen en informeel te leren. Altijd onder het genot van zoetigheid al dan niet met koffie, want ook voor de niet-koffiedrinkers is FIKA in Zweden een begrip.
In Nederland beperken we ons vaak tot een eenvoudige lunch van een half uur, met een kleffe hap uit een plastic zakje of een trommeltje. Deze wordt vaak ook nog tijdens het werk naar binnen gewerkt. De Zweden hebben meer kortere pauzes waar koffie van hoge kwaliteit (maar ook thee, smoothies of fruit) wordt geschonken met luxe cakes, taartjes of kaneelbrood. Tijdens deze pauzes bespreekt men privé-kwesties, koetjes en kalfjes maar ook zakelijke kwesties. Hierdoor ontstaat grotere saamhorigheid en hechtere teams waaruit goede ideeën voortkomen. Deze leiden tot innovaties en verbeteringen; voorwaarden voor de continuïteit van organisaties. En het voorkomt ellenlange vergaderingen waaruit alleen maar nieuwe vergaderingen voort kunnen komen.CoffeeTalk is de Nederlandse versie van Fika
Bekend is dat Zweedse medewerkers een goede privé-werk balans aanbrengen. Zij werken korter. Uit de praktijk blijkt dat Zweedse medewerkers hoge arbeids- productiviteitscijfers behalen en een hoge arbeidstevredenheid bezitten. Recent zijn mede daardoor zelfs plannen gemaakt om in Zweden de 6 urige werkdag tot de norm te maken.

 

Nieuwe generatie & het Nieuwe werken

FIKA sluit perfect aan op de werkwijze van de nieuwe generatie in Nederland; ‘Het nieuwe werken’ en ‘ Het nieuwe kantoor’. De nieuwe generatie wil vóór, tijdens en ná het werk in contact staan met hun familie, vrienden, collega’s en anderen die ertoe doen (stakeholders). Persoonlijk contact en beleving is erg belangrijk. Hier liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en -organisaties.
Om te beginnen met het faciliteren van informele ontmoetingsplekken zoals coffeecorners met hoogwaardige voorzieningen (koffie, thee, water, smoothies, fruit) en een mogelijkheid om ideeën, meningen en opmerkingen op die plek te noteren, te verzamelen en in te zetten voor een gezamenlijk doel en ontwikkeling. Voorwaarde hierbij is dat medewerkers de ruimte krijgen (autonomie) in tijd en plaats om op eigen initiatief informeel te overleggen onder het genot van bijvoorbeeld een goede kop koffie. Tevens dienen zij toegang te hebben tot alle kennis (internet) maar verwachten ook directe feedback over hun acties en werkzaamheden.

Managers zouden daarvoor meer moeten gaan faciliteren en medewerkers onderling stimuleren om zonder hun leiding met elkaar méér informeel overleg te hebben. Medewerkers dienen uiteraard ook begeleiding te krijgen voor deze nieuwe vorm van overleg en effectiever vergaderen. Aan de hand van een gerichte training maken we deelnemers en gespreksleider wegwijs in deze effectieve vergadermethodiek. De Zweedse FIKA biedt hiervoor alle ruimte en kan met de juiste inzet en voorzieningen ook in Nederland veel gaan betekenen.

Holler Box