In 2016 weer meer investeringen in interieurs voor Het Nieuwe Werken

Een “baropstelling” als overlegruimte (zoals bijv. een CoffeeCorner) is het meest effectief voor besprekingen waarin coöperatie en tevredenheid over het overleg, het meest van belang is. De traditionele rechthoekige opstelling wordt het minst gewaardeerd. Onderzoek van de TU Delft/TNO heeft dat aangetoond. Een conclusie om rekening mee te houden in deze tijd waarin het belang van anders samenwerken en informeel overleg in en tussen organisaties steeds groter wordt.
In dat kader voorspelt Facility management Brancheorganisatie Facto, dat in 2016 meer geïnvesteerd gaat worden nieuwe kantoorinrichtingen volgens Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Kantoor.
Een nieuw interieur-, leer- en werkconcept
Het Nieuwe Werken, Het nieuwe Kantoor en jonge medewerkers verlangen multifunctionele kantoorinterieurs. Zij zijn opgeleid om in teams en projectmatig te werken en overleggen. Bovendien prefereren ze informeel en actief overleg boven saaie formele informatievergaderingen.
Nieuwe samenwerkingsvormen, zoals ketensamenwerking, vereisen óók andere overlegvormen. In een baropstelling/coffeecorner kan de broodnodige creativiteit worden gestimuleerd in een tijd waarin organisaties en vormen van samenwerking zich steeds sneller zullen moeten aanpassen.

 

Productiever werken en “on the job”-leren

Wij bieden hulp en advies met Vergaderkracht. Een nieuw interieur-, werk- en leerconcept dat aansluit bij de uitgangspunten van Activiteit-Gericht-Werken. Productiever en effectiever werken overleggen en leren in een multifunctioneel interieur geschikt voor de taken die moeten worden uitgevoerd.

Holler Box