De 1e helft van het jaar zit er al weer op. Wat heb jij aan het eind van 2018 bedacht voor het jaar 2019? Wat is er van je plannen terecht gekomen? Lig je op koers? Denk je dat je alles nog gaat realiseren? Zo ja, proficiat. Je bent een van de weinigen die dat gaat lukken.  

Zéker de plannen die voor een lange periode worden gemaakt ( >1 jaar) zijn met de beste bedoelingen in een mooi rapport beschreven maar verdwijnen in de onderste lade. Managers zijn namelijk teveel bezig met het wegwerken van de Shit Van Gisteren (SVG) en het blussen van de brandjes van vandaag. Echte resultaten kun je pas bereiken als je vanaf nú werkt aan de verbeteringen van morgen en overmorgen. 

Niet alleen voor managers 

Wat voor managers geldt, gaat ook op voor medewerkers. Wanneer je er als manager maar niet aan toekomt met de dag van morgen bezig te zijn, gaan medewerkers dat óók niet doen. Zij zijn nét als jij druk bezig met de SVG en worden doorgaans niet gefaciliteerd en uitgedaagd om méé te denken. En daar ligt nu juist de sleutel !

Agile is de sleutel tot succes

Het woord agile wordt in deze situaties veel genoemd. Agile, betekent ’behendig’ vlug, bedreven of bekwaam. In deze tijd van snelle veranderingen in en om bedrijven moet je wel behendig, vlug, bedreven en bekwaam zijn, anders loop je snel achter op de ontwikkelingen en de concurrentie. En dan hoef je al die goedbedoelde plannen niet eens meer te maken. 

Hoe krijgt je dat nu binnen je bedrijf voor elkaar? Hoe wordt je agile?

Einstein heeft al eens gezegd dat we huidige problemen niet kunnen oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn ontstaan.

Management en medewerkers moeten anders gaan denken én anders  gaan handelen. Agile dus.

Het invoeren van deze manier van  werken doe je er niet zo maar even bij. (Je bent tenslotte al druk met het opruimen van de SVG). Daar heb je agile coaching voor nodig. Iemand die de kar trekt, begrijpt hoe ons gedrag in overlegsituaties functioneert en medewerkers op weg helpt en begeleidt op dit pad van verbeteringen en aanpassingen van de organisatiecultuur.

Groots vanaf de top creëert een berg (aan frustraties)

Grootse top down opgelegde veranderplannen worden nauwelijks door medewerkers gedragen. En Effectief vergaderenzijn daardoor gedoemd te mislukken. 80% van de veranderprocessen strandt, met vaak een berg aan frustraties. 

Grootse veranderprocessen zijn een inbreuk op dat wat mensen gewend zijn en daar willen ze graag aan vasthouden (verliesaversie).  Het is een inbreuk op de gangbare cultuur binnen de organisatie.

Agile staat voor kleine stapjes maken op de weg naar verbetering, met steeds de toegevoegde waarde voor de klant in het vizier. Klein beginnen en ideeën van medewerkers testen. Hen de tijd gunnen om te kunnen wennen en zelf bij te dragen aan een kanteling van de bedrijfscultuur. Agile heeft het commitment van het management en sterk en zichtbaar  leiderschap nodig, maar start met de juiste wijze van communiceren binnen en tussen afdelingen en op de werkvloer.

Goed communiceren is de weg naar succes

Wat er ook gebeurt, we zullen altijd met elkaar moeten blijven communiceren en onderling overleg voeren. De weg naar succes kan daarom het makkelijkst en snelst plaatsvinden door ánders met elkaar te gaan overleggen.

Behendig, kort, vaak en interactief. Geen traditionele manier van vergaderen; dat vindt iedereen nutteloos en zonde van de tijd. (Onderzoek: Nobis uit 2001)

Behendig en agile overleggen en werken, geeft energie en verhoogt de betrokkenheid, focus en innovatiekracht van iedereen. Dé voorwaarden voor succes en continuiteit ! VergaderKracht zorgt voor de juiste technieken. Hierbij houden we rekening met individueel (onbewust) gedrag en waarbij de collectieve intelligentie van alle medewerkers wordt benut. En niet alleen van het management. Ook dáárvoor heb je agile coaching nodig.

Meer weten over agile overleggen, vergaderen of agile coaching?

Voor meer informatie: info@vergaderkracht.nl

 

Holler Box