BETERE BESLISSINGEN BIJ HET KOFFIEAPPARAAT?

In Zweden begrijpen ze al langer wat psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman in zijn bestseller ‘’Ons feilbare denken’’ concludeert:

“Er is een direct verband tussen verstandige gesprekken bij het koffieapparaat en betere beslissingen”.

In Zweden is het  gebruikelijk dat medewerkers een aantal keren per dag een korte pauze nemen, onder het genot van een goede kop koffie met zoetigheid of een ander drankje, zoals thee, smoothies of fruit. FIKA heet het en het is een begrip daar in Zweden. Tijdens deze pauzes gaat het over privé-zaken maar ook zakelijke kwesties komen aan de orde. Hierdoor ontstaat grotere saamhorigheid en hechtere teams waaruit goede ideeën en een betere besluitvorming voortkomen. 

Bovendien hebben de Zweden en hoge productiviteit en een laag stresslevel. Ze denken zelfs over een 6-urige werkdag.

Innovaties en verbeteringen

In Zweden leiden deze korte pauzes tot innovaties en verbeteringen; dé voorwaarden voor de continuïteit van organisaties. En zij voorkomen daarnaast ellenlange vergaderingen waaruit alleen maar nieuwe vergaderingen kunnen voortkomen. Bovendien maakt het overleg simpeler, waardoor productiviteit en effectiviteit toeneemt en hiërarchie verdwijnt. De intentie achter het stimuleren van FIKA in het bedrijfsleven is dat medewerkers bij elkaar komen om kennis, ervaring, informatie en meningen te delen en informeel te leren. Daar kunnen wij in Nederland nog iets van leren: “effen een bakkie doen” is veel vrijblijvender dan de FIKA in Zweden. Daar is het net zo normaal als onze middagpauze.

Informeel overleg

VergaderKracht is het Nederlandse antwoord op het Zweedse Fika omdat goede communicatie en dialoog bij het koffieapparaat tot stand wordt gebracht. Onderzoekt toont aan dat 60% van de gespreksonderwerpen bij de koffiemachine over het werk gaat! Nederlandse managers zouden meer moeten faciliteren en stimuleren dat medewerkers onderling, zónder hun leiding, meer -informeel- overleg voeren. Aangezien de Nederlandse werknemer hier niet aan gewend is, is het zinvol medewerkers middels een korte training wegwijs maken in deze nieuwe manier van overleg voeren. Uiteraard op een plek waar iedereen zich veilig en prettig voelt zoals in de buurt van een goed koffieapparaat; Daar ontstaan gesprekken en ideeën vanzelf en verlopen besprekingen kort en effectief.

Besparing op vergaderkosten

Naast het creëren van hechtere teams, meer productiviteit en een goede besluitvorming, bespaart op de juiste manier van overleg voeren zeker 30% aan vergaderkosten. Uit cijfers is gebleken dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks voor € 31 miljard vergadert! Met dit rekenmodel kun je zelf je besparing berekenen.

Een goede gespreksleider

De andere conclusie van Daniel Kahneman voor een betere besluitvorming in bedrijven:  

“Train mensen stelselmatig in de vaardigheid om leiding te geven aan efficiënte besprekingen”.

Je herkent het vast wel: groepsgedrag waarin altijd mensen aanwezig zijn die het hoogste woord voeren. De ego’s. Stillere types met óók goede ideeën worden overruled. Dat kan anders en is via eenvoudige overlegtechnieken om te buigen in zinvol, effectief overleg waarbij iedereen aan het woord komt. Dat komt betrokkenheid en juiste besluitvorming op alle fronten ten goede. In de praktijk blijkt actief, informeel en visueel vergaderen de basis te zijn voor de gewenste output die ook echt gedrágen wordt . Tenslotte is vergaderen meer dan het samenbrengen van een aantal mensen in de hoop dat er iets goeds uitkomt. Het heeft vooral te maken met hoe wij met elkaar omgaan.  ‘Ons feilbare denken’ speelt daarin zeker een rol.

Voor direct contact: info@vergaderkracht.nl

Voor meer informatie: www.vergaderkracht.nl

captcha

Holler Box