Maak organisaties zelf-organiserend in plaats van hiërarchisch
PIRAMIDES ZIJN VOOR MUMMIES

Het is inmiddels afdoende onderzocht dat mensen het beste presteren wanneer ze de vrijheid krijgen mee te denken over de invulling van hun job. Organisaties die op output (het eindresultaat van een project of opdracht) aansturen en medewerkers de vrijheid geven te bepalen hoe ze samen de klus gaan klaren, leveren betere kwaliteit en meer productiviteit. Medewerkers tonen bovendien meer betrokkenheid en creativiteit. Zij gaan zich pas écht inzetten wanneer een manager de teugels laat vieren.

 

Afscheid van hiërarchische organisatie

In de achterhaalde piramidevormige organisatiestructuur worden afdelingen en mensen in keurslijven geperst. Piramides zijn echter voor mummies! Deze organisatievorm belemmert het functioneren van medewerkers omdat ze zijn ingezwachteld in afdelingsregels en functieomschrijvingen. De bewegingsvrijheid is minimaal. Wanneer er daarbij ook nog een manager is aangesteld die medewerkers niet als goed ervaren, stuurt de manager vanuit de macht die bij de functie hoort. Het begin van het einde! Medewerkers zullen -doordat ze deze manager niet accepteren- precies gaan doen wat in de functieomschrijving is afgesproken. Maar ook niet meer dat dát.

afscheid van hiërarchische organisatie

Van manager naar leider

Loslaten van de piramide hiërarchie biedt voor de veranderende manager ook kansen. Hij wordt meer leider dan manager. Een leider zorgt dat hij goede teams om zich heen heeft, terwijl een manager zich meer met operationele zaken bezig houdt. Deze leider kan zich richten op de afgesproken kwaliteit van het eindresultaat en schept omstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. Dit geeft hem de ruimte om nieuwe dingen te doen, medewerkers te motiveren en zich zelf bezig te houden met dingen waar hij goed in is. Communiceren is hierbij sleutelwoord naast natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. De noodzaak voor de verandering moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn. Vorderingen dienen continu zichtbaar en bespreekbaar te zijn. Daarvoor zijn diverse technieken beschikbaar. Deze manier van zelfsturend werken vertaalt zich bijna onmiddellijk in het eindresultaat van een bedrijf. En daarmee bedoel ik niet alleen in effectiviteit en rentabiliteit, maar óók in onderlinge samenwerking!

Effectief vergaderen

Holler Box