Slecht nieuws voor vergadertijgers; goed nieuws voor je organisatie 

INFORMEEL VERGADEREN BESPAART TIJDinformeel vergaderen

Een recent ontwikkeld, informeel vergaderconcept zorgt ervoor dat vergaderingen effectiever en productiever verlopen met betere besluitvorming en leveren bovendien een tijdsbesparing op van > 30%. De basis is een informele vergadercorner waar gemakkelijk gesprekken ontstaan die door de interactieve mogelijkheden direct in effectief overleg om te zetten zijn. Zeven toonaangevende bedrijven hebben zich verenigd in dit concept, wat aanzet tot gebruik van de 5 zintuigen.  Visueel dmv whiteboards en touchscreens, adaptief licht, goede koffie voor geur en smaak, goede3 akoestiek en luchtzuiverende beplanting.

Snelle besluitvorming

Vergaderkracht zorgt voor de juiste training van eigen mensen die het traditionele vergaderpatroon graag willen doorbreken. Alle zintuigen worden gestimuleerd en de training zorgt voor een snelle besluitvorming, onderling begrip, effectiviteit en betrokkenheid. Bovendien maakt deze manier van vergaderen notuleren overbodig. Daar komt bij dat organisaties aantoonbaar beter functioneren bij Informeel overleg, de nieuwe generatie niet anders gewend is en traditionele,  ellenlange vergaderingen veel te weinig resultaat opleveren. De nieuwe manier van vergaderen verhoogt de kwaliteit van overleg, maakt notuleren overbodig  én bespaart aantoonbaar > 30% tijd en dus geld.

Demoruimte

We nodigen geïnteresseerden uit in de onlangs in gebruik genomen demoruimte in Veldhoven. Hier kunnen medeEffectief vergaderenwerkers proefondervindelijk vaststellen dat deze manier van vergaderen effectief, productief en resultaat gericht is. Zij kunnen zelf een onderwerp meenemen waarover zij ter plekke met een aantal mensen kunnen vergaderen. Dergelijke vergadercorners zijn in ieder bedrijf op maat te maken, aangezien de markt voor verbetering van de kwaliteit van vergaderingen in Nederland groot is. Net als de wens om in de steeds toenemende hoeveelheid kantoortuinen een uitnodigende ontmoetingsplek te creëren.

Vergadercultuur

Overleg in bedrijven is noodzakelijk maar kost veel tijd en levert niet altijd de gewenste output op. De gemaakte en uitgewerkte notulen worden zelden nog geraadpleegd, onderlinge tegenstrijdigheden verhinderen een directe besluitvorming, er ontstaat onbegrip en mensen raken minder betrokken. In het informele circuit ontstaan vaak wel goede gesprekken en komen mensen sneller en beter tot elkaar. Om deze informele gesprekken actief te benutten en vanuit de overtuiging dat de informele organisatie succesvoller functioneert dan de formele, is Vergaderkracht ontstaan. Het is belangrijk de heersende vergadercultuur te doorbreken. Dit kan door middel van korte trainingen die alle deelnemers óók de volgers en de zwijgers met goede ideeën- actief laat deelnemen.

Holler Box