WAT WIJ DOEN

Een goede setting, tools en training zijn de juiste middelen voor het verzamelen van de beste ideeën. Creëer vooral een informele sfeer; dat praat gemakkelijker dan formeel overleg. Temper de ego’s en laat iedereen aan het woord.  Wij weten hoe je dit kunt bereiken en laten medewerkers in een pilot sessie direct kennismaken met het principe van ideeën-management en de effectieve vergader- en overlegmethode. Dit leidt tot een snelle besluitvorming, verhoogt betrokkenheid,  productiviteit en innovatiekracht. En bovendien verlaagt deze manier van overleg de vergaderkosten met zo’n 30%.

STAPPENPLAN:

STAP 1: DE PILOT


We laten je medewerkers direct kennismaken met het principe van ideeën-management door inzet van de effectieve vergader- en overlegmethode. We inventariseren waar de nadruk op mag komen te liggen, afhankelijk van de aard van het bedrijf.  Is dit alleen de beste ideeën naar boven brengen? Of agile en lean vergaderen? Gaat het om de duur van de vergaderingen? Onderlinge communicatie?  Medewerkers zijn de beste bron en het kapitaal van een bedrijf.

Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

STAP 2: DE IMPLEMENTATIE


Op basis van de pilot maken we een actieplan en begeleiden we je bedrijf in concrete stappen tot ideeën-management en effectief, zinvol en kort vergaderen. Met de inzet van moderne vergadertechnieken voor een goede dialoog, optimale deelname en goede besluitvorming. Hierdoor plaatsen we interne besprekingen in een nieuw effectief, productief en leerzaam format. We maken medewerkers vertrouwd met het principe van daily of weekly stand-ups, verbeteren de onderlinge communicatie en verstandhoudingen en zorgen voor een aanzienlijke besparing op vergaderkosten.

Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

STAP 3: DE OPTIMALE SETTING


Het beste overleg vindt vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek (LEES BLOG). Dat praat een stuk makkelijker dan formeel overleg, met notulen die daarna niet meer worden gebruikt en met een paar grote ego’s aan het woord. Ons motto: creëer een informele plek met een (sta) tafel, goede koffie en een scrumboard. Dat stimuleert informeel overleg met de beste besluitvorming. De allernieuwste techniek zorgt ervoor dat de fysieke scrumboarden met de ideeën achteraf, op een centrale plaats, digitaal bewerkt kunnen worden. En je hebt direct de (visuele) notulen voor iedereen in één overzicht klaar. Vergaderkracht adviseert graag over de inrichting van de optimale informele vergaderplek.
Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

STAP 4: HET RESULTAAT


Na een aantal sessies en met inzet van de juiste tools zijn dit de resultaten:
  • De beste ideeën van alle medewerkers worden in kaart gebracht
  • Het management/leiding kan centraal digitaal alle ideeën beoordelen
  • Continu in plaats van incidenteel innoveren
  • Verhogen van betrokkenheid en onderlinge communicatie
  • Medewerkers nemen actief deel aan vergaderingen (zijn niet BIJ maar IN een vergadering > lees blog)

Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

Een goede setting, tools en training zijn de juiste middelen voor het verzamelen van de beste ideeën. Met Vergaderkracht leg je de basis voor optimaal ideeën management. Wij creëren   een informele sfeer; daarmee komen de beste ideeën los. Dit praat gemakkelijker dan formeel overleg. We sluiten ego’s uit en laten iedereen aan het woord.  Wij hebben de tools in handen waarmee je dit kunt bereiken en laten medewerkers in een pilot sessie direct kennismaken met het principe van ideeën-management en de effectieve lean en agile vergader- en overlegmethode. Dit leidt tot een snelle besluitvorming, verhoogt betrokkenheid,  productiviteit en innovatiekracht. En bovendien verlaagt deze manier van overleg de vergaderkosten met zo’n 30%.