Hoe wij het zien

 

Om als bedrijf te overleven in deze snel veranderende tijden heb je een wendbare organisatie nodig. Dat bereik je met een duidelijke visie, door naar processen en de organisatievorm te kijken (in plaats van naar de functionele organisatie) en eigenaarschap bij de medewerkers te stimuleren. Geef medewerkers autonomie, faciliteer meesterschap en verbondenheid en laat mensen hun competenties ontwikkelen en inzetten. Maak van medewerkers mede-denkers. De voorwaarden voor intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

Vergaderen en overleg

Daar is altijd goed overleg voor nodig; effectief overleg en goed innovatie management. Onze manier van overlegvoeren doorbreekt vastgeroest gedrag, laat iedereen aan het woord en brengt alle ideeën in beeld. Dit verhoogt de resultaten van overlegvoeren en vergaderen, besluitvaardigheid en betrokkenheid. Doelen worden sneller en succesvol bereikt. De verkregen wendbaarheid, innovatiekracht, motivatie en betrokkenheid borgen de continuïteit van je bedrijf.

Effectief overleg voeren is voor een wendbare organisatie van groot belang. Ideeën van eigen mensen vormen daar een zeer waardevolle basis voor. Hierin past geen traditioneel overleg met ellenlange vergaderingen waar alleen grote ego’s en veelpraters aan het woord zijn. Dit kost handenvol tijd en geld en werkt remmend op creativiteit en productiviteit.

Méér weten? Neem contact op: info@vergaderkracht.nl

 

Holler Box