Hoe wij het zien

 

Om als bedrijf te overleven in snel veranderende tijden heb je een wendbare organisatie nodig. Dat bereik je met een duidelijke visie, door naar processen en de organisatievorm te kijken (in plaats van naar de functionele organisatie) en eigenaarschap bij de medewerkers te stimuleren. Geef medewerkers autonomie, biedt meesterschap en verbondenheid en laat mensen hun competenties ontwikkelen en inzetten. De voorwaarden voor intrinsieke motivatie.

Structureel innoveren is voor een wendbare organisatie van groot belang. Ideeën van eigen mensen vormen daar een zeer waardevolle basis voor. Hierin past geen traditioneel overleg met ellenlange vergaderingen waar alleen grote ego’s aan het woord zijn. Dit kost handenvol tijd en geld en werkt remmend op creativiteit en productiviteit.

Daar is altijd goed overleg voor nodig; effectief overleg en goed innovatie management. Onze manier van overlegvoeren doorbreekt vastgeroest gedrag, laat iedereen aan het woord en brengt alle ideeën in beeld. Dit verhoogt besluitvaardigheid en betrokkenheid. Nieuwe doelen worden succesvol bereikt. De verkregen wendbaarheid, innovatiekracht, motivatie en betrokkenheid borgen de continuïteit van je bedrijf.

Holler Box