INNOVATIE

Goede innovatie hangt af van het goed kunnen opvangen van ideeën uit je organisatie en start met het formuleren van een innovatie focus en het op de juiste wijze samenbrengen van medewerkers. Dit is cruciaal om tot een goed innovatie-proces te komen. Goed innovatie-management brengt betere samenwerking, betrokkenheid, creativiteit en daarmee innovatiekracht. Dat doe je er niet zomaar even bij maar vereist de keuze voor een bewuste innovatie-strategie. Wil je graag een introductie of een proefsessie innovatie-management of effectief vergaderen meemaken? Kies zelf een onderwerp en maak een afspraak.

Bel 06 53376912 of mail info@vergaderkracht.nl

 
 
 

INNOVEREN DOOR GOED IDEEËN MANAGEMENT........

........MET INZET VAN DE BELANGRIJKSTE ZINTUIGEN VOOR NÓG MEER EFFECTIVITEIT:

ZICHT [Zien / licht / groen]


Het juiste licht bij de actuele vergadervorm zorgt voor alertheid, concentratie, productiviteit, creativiteit of ontspanning.


Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

TAST [interactief]


Door medewerkers actief bezig te laten zijn, te laten scrummen en pitchen, krijgen ze eigenaarschap over hun ideeën en conclusies. Er ontstaat meer draagvlak om de ideeën en conclusies ook daadwerkelijk uit te werken


Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

GEUR & SMAAK


Geur & smaak zorgt ervoor dat medewerkers beter onthouden wat ze in een bijeenkomst of overleg hebben gezien en meegemaakt. De herinnering aan bijv. goede koffie/thee in een prettige setting zorgt ervoor dat men de behandelde onderwerpen een volgende keer weer snel oppakt.


Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

HOREN / AUDIO


Goede audiovoorzieningen en akoestiek zijn in vergaderruimtes van groot belang. Wil men kunnen begrijpen wat er is besproken moet men de informatie ongehinderd van rumoer of verstoring op kunnen nemen.

 

Voor méér informatie info@vergaderkracht.nl

Het juist omschrijven van purpose, process, people verhoogt betrokkenheid. Daarnaast zorgt visueel en lean effectief vergaderen ervoor dat medewerkers IN de vergadering en niet alleen maar BIJ de vergadering zijn. Krijg met goed ideeën management de beste ideeën van medewerkers en reageer snel op nieuwe ontwikkelingen.