Uitkomst bij overleg en vergadering; informeel en visueel overleg.

Interne communicatie kan veel effectiever en efficiënter. In de vergadercorner van Vergaderkracht heb je informeel overleg met uitkomsten die resultaat leveren.

Een uitkomst voor optimale resultaten uit overleg.

Door tijdens vergaderen of overleg de gewonnen informatie meteen visueel vast te leggen, win je veel tijd en wordt notuleren overbodig. Evenals ellenlange notulen nalezen vlak voor een volgende bespreking. Door afspraken en nieuwe ideeën te visualiseren onthouden mensen beter. Ook de toenemende groep van slechthorende collega’s nemen hierdoor actief deel aan de bespreking. 90% van wat onze hersenen opnemen gebeurt nl. visueel en de opname zélf gaat 60.000 keer sneller dan het lezen van geschreven tekst. Mensen onthouden beelden sneller, beter en langer en bij het terugzien weet je in één oogopslag wat de essentie was. Dit levert genoeg informatie voor vrijwel de meeste besprekingen en is voor de medewerkers eens wat anders dan de gebruikelijke saaie teksten.

Zintuigen

Door naast zien, ook tools voor het inzetten van de 4 andere belangrijkste zintuigen te stimuleren (ruiken/proeven, audio en tastzin), worden óók in aanwezigheid van slechthorenden optimale resultaten bereikt. Het concept is geschikt voor ieder overleg en zorgt bij alle deelnemers voor hogere effectiviteit, productiviteit, creativiteit en beter besluitvorming.
Het positieve resultaat betekent minder voorbereiding en meer creativiteit en innovatiekracht in een kortere tijd. Het Vergaderkracht- concept is óók erg geschikt voor de groeiende groep slechthorenden omdat ze door de overlegvorm méér betrokken worden en de ruimte krijgen hun ideeën en meningen goed over te brengen. De Vergaderkracht-setting biedt aan alle deelnemers in overleg de veiligheid en ruimte om volledig aan dat overleg deel te nemen.
NB: voor externe communicatie en statutaire doeleinden is het uiteraard wel van belang enkele geschreven notulen op te maken.

Holler Box