Verzamel ideeën door het inzetten van unieke overlegtechnieken

De continuïteit van bedrijven waarborgen door samen te anticiperen op veranderende omstandigheden. Zo brengen we innovatie op gang. Dat is onze drive. Met inzet van de unieke VergaderKracht methode betrekken wij alle medewerkers –een bron van kennis, ervaring en ideeën- in actief en effectief overleg. Dit zorgt voor transparantie, versnelling en de beste besluitvorming in vergaderingen.

Meer informatieContact opnemen

Zo kunnen we je helpen

Mensen worden, -óók tijdens onderling overleg en vergaderen- aangestuurd door hun onbewuste brein. Het is belangrijk je bewust te zijn van onbewust gedrag. Vooral bij interne communicatie. Dit onbewuste gedrag komt voort uit evolutie en heeft te maken met het volgen van oude patronen en uitgesleten paden. Het bepaald voor het overgrote deel ons dagelijks handelen. Wij maken mensen bewust van hun onbewuste gedrag en reiken concrete mogelijkheden aan tot verbetering van intern overleg.

Hiervoor creëren we onder andere ruimtes met een informele en prettige sfeer die uitnodigt tot goed overleg. We laten mensen kennis maken met onze unieke visuele overlegmethode. Dit gebeurt door hen te trainen in effectief overleg en vergaderen. Met cases die op dit moment relevant zijn Dit verhoogt besluitvaardigheid, productiviteit en innovatiekracht en verlaagt de vergaderkosten. Resulaat: een wendbaar bedrijf met betrokken medewerkers.

Intake

We inventariseren de knelpunten en wensen voor goed intern overleg. Wat is belangrijk voor je bedrijf? Nieuwe activiteiten starten?

Optimale setting

Het beste overleg vindt vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek. Dat praat een stuk makkelijker dan formeel overleg en de klassieke vergadering. 

Implementatie

We begeleiden medewerkers in concrete stappen door het overleg- en verbeteringsproces en maken ze bewust van vastgeroest gedrag en het structureel doorbreken daarvan.

Kwaliteitsbewaking

Na de introductie van de VergaderKracht methode sturen we desgewenst periodiek bij om de kwaliteit van de nieuwe overlegstructuur te bewaken en verbeteren en gespreksleiders te ondersteunen. 

"Als je wilt dat je organisatie een vlucht neemt, moet je tegenwind creëren"

– Paul van der Horst

"We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde wijze te denken en te handelen als toen we ze creërden"

– Albert Einstein

"Science may never come up with a better office communication system than the coffee break"

– Earl Wilson

Bekijk meer en laat je inspireren!

Recente blog posts

Door medewerkers visueel en interactief te laten vergaderen zijn zij IN de vergadering en niet alleen maar BIJ de vergadering. Wanneer je een deelnemer naast horen ook laat zien, doen en beleven verhoogt dit onmiddellijk productiviteit, alertheid, concentratie en creativiteit en daarmee de effectiviteit van overleg of vergadering.

Zo ontwikkel je als bedrijf nieuwe activiteiten

Renovatie en onderhoudsbedrijf Elegast zoekt nieuwe uitdagingen. Ze stelden mij de vraag hoe ze dit het beste in gang konden zetten. Elegast dak & gevel is een bedrijf dat actief is op de markt van renovatie- en onderhoud aan industriële daken en gevels, waaronder...

Verzamel de beste ideeën van je medewerkers….

Reageer sneller op nieuwe ontwikkelingen   Ideeën management Hoe kun je slimmer en sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen en kun je de problemen van de snelle veranderingen vóór blijven ? Door dagelijks structureel te innoveren. Dit doe je door inzet van ideeën-...

Wil je weten hoe het werkt? Maak een afspraak voor een kennismaking !

Bel 0653376912 of mail naar info@vergaderkracht.nl
Contact opnemen

Holler Box