Verhoog structureel de slagkracht van je organisatie. Dé garantie voor continuïteit.

De VergaderKracht-methode  zet de collectieve intelligentie van je medewerkers in, als bron van kennis, ervaring en ideeën. We activeren medewerkers en teams en realiseren wendbaarheid, transparantie, versnelling en betrokkenheid.

 

Zo breng je bijvoorbeeld innovatie op gang en verbeter je onderlinge samenwerking, teambuilding,  betrokkenheid, intrinsieke motivatie en verbeter je moeilijke teams.

Meer informatieContact opnemen

Zo kunnen we je helpen

We reiken concrete mogelijkheden aan tot verbetering van intern overleg en vergaderen. We creëren hiervoor bijvoorbeeld, -naar wens-, ruimtes met een informele en prettige sfeer die uitnodigt tot goed overleg. We laten mensen kennis maken met onze unieke agile overlegmethodes en trainen ze in het voeren van visueel overleg tijdens vergaderingen. Met cases die op dat moment relevant zijn. Dat verhoogt de besluitvaardigheid, productiviteit en innovatiekracht en verlaagt de vergaderkosten.

Resulaat: een wendbaar, innovatief bedrijf met betrokken medewerkers.

Wij helpen je door je medewerkers bewust te maken van hun onbewuste gedrag, met name tijdens onderling overleg en vergaderingen. Het is belangrijk te beseffen dat onbewust gedrag effectiviteit en goede besluitvorming verhinderd. Dit onbewuste gedrag komt voort uit onze evolutie en heeft te maken met het volgen van oude reflexen en het bewandelen van uitgesleten paden. Het bepaald voor het overgrote deel ons dagelijks handelen maar we hebben dit gedrag tegenwoordig niet (meer) nodig. We zijn beter af zónder.

Intake

We inventariseren de knelpunten en wensen voor goed intern overleg. Wat is belangrijk voor je bedrijf? Nieuwe activiteiten starten?

Optimale setting

Het beste overleg vindt vaak plaats in de wandelgangen, op een informele plek. Dat praat een stuk makkelijker dan formeel overleg en de klassieke vergadering. 

Implementatie

We begeleiden medewerkers in concrete stappen door het overleg- en verbeteringsproces en maken ze bewust van vastgeroest gedrag en het structureel doorbreken daarvan.

Kwaliteitsbewaking

Na de introductie van de VergaderKracht methode sturen we desgewenst periodiek bij om de kwaliteit van de nieuwe overlegstructuur te bewaken en verbeteren en gespreksleiders te ondersteunen. 

"Als je wilt dat je organisatie een vlucht neemt, moet je tegenwind creëren"

– Paul van der Horst

"We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde wijze te denken en te handelen als toen we ze creërden"

– Albert Einstein

"Science may never come up with a better office communication system than the coffee break"

– Earl Wilson

Bekijk meer en laat je inspireren!

Recente blog posts

Door medewerkers visueel en interactief te laten vergaderen zijn zij IN de vergadering en niet alleen maar BIJ de vergadering. Wanneer je een deelnemer naast horen ook laat zien, doen en beleven verhoogt dit onmiddellijk productiviteit, alertheid, concentratie en creativiteit en daarmee de effectiviteit van overleg of vergadering.

Agile werken; zelfsturend of zelf-stuurloos?

Agile werken; zelfsturend of zelf-stuurloos?

Je hebt het gedachtegoed van agile omarmt en weet dat agile werken het pad is naar versnelling, hogere kwaliteit, meer betrokkenheid  en meer klantwaarde. Je hebt je medewerkers een presentatie gegeven over de achtergronden van agile werken en wat dat brengt voor het...

Over de shit van gisteren en je plannen voor 2019.

Over de shit van gisteren en je plannen voor 2019.

De 1e helft van het jaar zit er al weer op. Wat heb jij aan het eind van 2018 bedacht voor het jaar 2019? Wat is er van je plannen terecht gekomen? Lig je op koers? Denk je dat je alles nog gaat realiseren? Zo ja, proficiat. Je bent een van de weinigen die dat gaat...

Wil je weten hoe het werkt? Maak een afspraak voor een kennismaking !

Bel 0653376912 of mail naar info@vergaderkracht.nl Contact opnemen

Holler Box